mån 5 nov 2018

Examensarbete 2015 för yrkes-examen på landskapsarkitekt-programmet... av

Matilda Lindström och Tina Vagner... en amatörutredning som konformerar kommunens gängse uppfattning om Flens centrum...

Vi vill rikta ett tack till Flens kommun som gett oss möjligheten att ta fram ett gestaltnings-program för Flens stadskärna, där vi fått fria tyglar att utveckla arbetet i den riktning vi själva velat. Helena Rengemo och Britt-Marie Andersson, planarkitekter på kommunen, har bidragit genom att förse oss med allt material, alla dokument och sin kunskap för att vi skulle kunna utföra detta arbete...

I vårt arbete har vi förhållit oss till och utgått ifrån kommunens dokument. Examensarbetet presenteras i två delar: dels i denna rapport som presenterar arbetets syfte, frågeställningar, mål och genomförande och dels i det färdiga gestaltningsprogrammet som är ett fristående resultat av arbetet...

För att skapa förståelse för orten och reda ut centrala begrepp har en förstudie gjorts i två delar där Flens kommuns arbete har undersökts samt en jämförande studie av andra städers gestaltningsprogram. Resultatet baseras på de studier som gjorts av Flen genom inventering, analys, stadens historia och kommunens arbete samt den jämförande studien...

Arbetet har avgränsats till att behandla Flens stadskärna och målet var att skapa ett komplett gestaltningsprogram. Ambitionen är att programmet ska kunna användas vid förnyelse och ombyggnationer i Flens stadskärna och genom de riktlinjer vi presenterar leda till en attraktivare, mer sammanhållen stadskärna med tydligare identitet...

Flens stadskärna, vilket skulle bevisas

tors 1 nov 2018

I mer än ett halvt sekel har arkitekter i maskopi med politiker och byggherrar begått lustmord på våra städer. Gamla vackra stads-kärnor har skövlats och ersatts med människofientlig mardrömsarkitektur i glas och betong. Det här är den första av tre krönikor om arkitektur...

Det finns ett namn på den här sortens vandalism... det är kulturmarxism, som i utformningen och byggandet av den miljö vi ska leva i tvingar på oss sina omänskliga ideal. Och politikerna har gett och ger den här extrema, modernistiska inriktningen fria händer. Massakern på de svenska stadskärnorna under sju decennier har bara sin motsvarighet i städer som har härjats av krig...

Upproret skriver... På en tågresa mellan Uppsala och Strängnäs i juni 1942 satt den inkallade Ulf Peder Olrog. På tåget träffade han en kvinna som var på väg hem till Flen. Mötet gav senare inspiration till låten “Violen från Flen”. Detta möte är av största betydelse för Flen då det tycks vara det enda staden är känd för. Till och med stadsvapnet har violen i sig och någonstans kan man också hitta Violentorget...

Violerna på torget har dock sedan länge vissnat, precis som staden i allmänhet efter att den drabbades av modernismen under 1960- och 70-talet. I det här betonglandskapet kan inga blommor överleva. Det fanns långt gångna planer på att Flen skulle få en rejäl uppfräschning och nya shoppingcenter i samband med byggboomen under slutet av 1990-talet. Istället kom finanskrisen och grusade hoppet för stackars Flen. I flera år gapade stora betongskelett tomma och förfulade ännu mer innan någon fick råd att bygga färdigt de redan påbörjade husen...

Kulturmarxisternas mord på våra städer

Frågan som är på tapeten... gamla stadskärnor skövlas och ersätts med människo-fientlig mardrömsarkitektur...

Rolf L. vill prata med lika-sinnade men inte med det okunniga

folket om stadsplanering och utformning av enskilda hus... men vad är en stadskärna... låt oss kalla den för det eller centrum eller det rasande dumma "city"...

Wiki skriver... Stadskärna, centrum eller city är ett område i en tätort med detaljhandel, varuhus, gallerior, restauranger, kulturinrättningar, offentlig service och andra tjänsteinrättningar. Ett centrum kan även innehålla kontor och lägenheter. De centrala delarna av en större stad präglas dock främst av intensiv affärsverksamhet och kontorsarbetsplatser, snarare än bostäder och tillverkningsindustri. Vanligtvis har stadskärnor väl utbyggd kollektivtrafik...

En järnvägsknut är en ort med järnvägsstation där flera järnvägssträckor möts eller korsar varandra. Begreppet syftar i första hand på den plats där byte mellan järnvägslinjer kan ske, snarare än den plats där själva spårförgreningen finns. Kännetecknande för många samhällen med järnvägsknutar, är att de var obefintliga eller mycket små orter innan järnvägen kom. Runt järnvägsknutarna växte stationssamhällena ofta till relativt betydande orter i sig själva...

Flen blev ingen historisk järnvägsknut i Sverige... det blev däremot Skebokvarn enligt Wiki...

Järnvägsknut – Wikipedia

Kan vi tro att den gamla stadskärnan ligger inom den blå ringen kanske... det har förstås skrivits hyllmetrar om Flens tillkomst... men det skiter Sh i tills vidare...

Ska centrum ligga norr om järnvägen eller söder om... ja det är frågan... Rolf L. tänker innanför boxen... annars skulle han ju inte ha köpt Konsum...

Höghuset mot Lästen ser inklämt ut, för att inte säga tokplacerat... arkitekten måste vara en tokstolle eller också har Rolf L. hittat på nybygget alldeles själv...

Nog är väl konsum lite väl litet för att betraktas som en stadskärna... skolor och tillverkningsindustrier ingår ju inte i en stadskärna... vad Wiki glömde var det allra viktigaste i en stadskärna, ett levande torg...

Att folk ska leta sig ner till "torget" i Kv Lästen är närmast en enfantil tanke...

En förutsättning för att konsumkvarteret ska fungera som en centralpunkt för en stadskärna är att Unilever flyttar till Talja...

Genomfartslederna Drottninggatan och Kungsgatan och höjdskillnaden i området är dock kvarstående hinder för en harmonisk sammanhållen stadskärna...